Αρσάκεια Ιωαννίνων

Για τέταρτη συνεχή χρονιά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τού  Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων βραβεύθηκαν με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το υψηλό επίπεδο των e-Twinning έργων που υλοποίησαν κατά το σχολικό έτος  2018-2019. 

Συγκεκριμένα βραβεύθηκαν τέσσερα έργα e-Twinning τού Σχολείου: “The little music STEAMers” ( τάξη), “A walk through cultural heritage – cities that grew out of a castle/palace” (Δ΄ τάξη), “It’s not rocket science” (Ε΄ τάξη) και “STEAMing into the Universe” (Στ΄ τάξη).

H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα e-Twinning που  διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο ποιότητάς τους και πληρούν μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης.

Πρόκειται για μια ανγνώριση τού έργου των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των σχολείων τους για το υψηλό επίπεδο των e-Twinning δραστηριοτήτων τους, και αποτελεί ενίσχυση στην προσπάθειά τους, αλλά και μια δημόσια επιβεβαίωση, γενικότερα, τής δέσμευσής τους για τποιότητα και ειλικρίνεια στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.