Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στα δύο συνέδρια τού Μαθητικού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (Μ.U.N.), που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Πατρών (7-8 Νοεμβρίου 2020) και στο Pierce College (19-21 Μαρτίου 2021), συμμετείχαν μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης.

Οι μαθητές Γιαγτζής Παντελής (Γ΄1 τάξη), Καούσιας Γρηγόρης (Γ΄2 τάξη), Καραβίας Διονύσης (Γ΄2 τάξη), Καρανάσιου Άννα (Γ΄2 τάξη), Κολόμβου Γεωργία (Γ΄2 τάξη), Κυριαζή Μαριάννα (Γ΄3 τάξη), Λαμπροπούλου Γεωργία-Μαρίνα (Γ΄3 τάξη), Μαρμαράς Σταύρος (Γ΄3 τάξη), Μπαλαράς Γιώργος (Γ΄3 τάξη), Μπουκουβάλα Παρασκευή (Γ΄3 τάξη), Μίντζη Ραφαηλία (Γ΄3 τάξη), Μάκου Μαρία (Γ΄3 τάξη) και Τρέσσου Μαρία (Γ΄4 τάξη) εκπροσώπησαν την Ινδία, την Ουκρανία και την Αυστρία σε θέματα ημερήσιας διάταξης. Χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα, επιχειρηματολόγησαν και αντιπαρατέθηκαν πάνω σε διεθνή ζητήματα, προβάλλοντας τη θέση τής χώρας που εκπροσωπούσαν αλλά και προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις. Με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Αγγλικών και υπεύθυνης τού προγράμματος οι μαθητές πραγματεύτηκαν τα ακόλουθα θέματα:

α) κοινωνικά και ανθρωπιστικά: Ρατσισμός στην αντιμετώπιση τής πανδημίας, Αντιμετώπιση τού προβλήματος των οπιοειδών , Βελτίωση τής πρόσβασης των αυτόχθονων ομάδων στις παροχές κοινωνικής προστασίας
β) αφοπλισμού και διεθννούς ασφάλειας: Η κατάσταση στη Λιβύη
γ) οικονομικά: Παρεμπόδιση τής χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων, Αναδιαμόρφωση τής Παγκόσμιας Τράπεζας
δ) πολιτικά: Οι διευθετήσεις των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη, Κρίση τού διαμεσολαβητικού πολέμου στη Μ. Ανατολή, Συνεχιζόμενη κρίση στη Νιγηρία
ε) νομικά: Ο ρόλος των ΜΜΕ στην καταπολέμηση τής διαφθοράς, Εφαρμογή τής διεθνούς δικαιοδοσίας, Ηλεκτρονικά αρχεία
στ) τού Oικονομικού και Kοινωνικού Συμβουλίου: Κλιματικές αλλαγές και μετανάστευση, Κατώτατοι μισθοί διαβίωσης, Ανάπτυξη των βιώσιμων μεταφορών, Έλλειψη ευκαιριών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας για τους πρόσφυγες
ζ) τής Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: Φυλετική και θρησκευτική ισότητα στις διευθυντικές θέσεις εργασίας, Καταπολέμηση τής σύγχρονης δουλείας, Το voμικό πλαίσιο τού ελέγχου τού ιστορικού των εργαζομένων
η) τού Συμβουλίου των Νέων: Προώθηση τής αστικής ευθύνης
θ) τού Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: Τα ηθικά ζητήματα που αφορούν στη χρήση τής γενετικής μηχανικής στην ανθρώπινη βελτίωση, καταπολέμηση της προπαγάνδας σε θέματα υγείας, παγκόσμια και οικονομικά προσβάσιμη παροχή υπηρεσιών υγείας, Καταπολέμηση των μεταλλαγμένων ιών και παραπληροφόρηση
ι) περιβαλλοντικά: Βιώσιμος τουρισμός εν όψει κλιματικών αλλαγών και πιθανών πανδημιών.
Κατά τη διάρκεια τής προετοιμασίας τους για τα συνέδρια οι μαθητές, με την καθοδήγηση και τη συνοδία τής κ. Παπαδήμα, επισκέφθηκαν τις πρεσβείες τής Αυστρία και τής Ινδίας, όπου ενημερώθηκαν από τους αντίστοιχους πρεσβευτές για τις θέσεις των χωρών τους.