Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η χημικός τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Μπούζη Πάολα (ΠΕ.04.02) παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τίτλο «Διδακτική Των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Τo ανωτέρω πρόγραμμα διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και είχε διάρκεια 450 ώρες.