Συνοπτικές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του Α΄ Αρσακείου Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης:


1. Του σχολικού έτους 2020-2021, εδώ
2. Του σχολικού έτους 2021-2022, εδώ