Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Κατά την εβδομάδα 7-12 Απριλίου 2024 14 μαθητές τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης επισκέφθηκαν το λύκειο Europaeisches Gymnasium Bertha-Von-Suttner, στο Βερολίνο τής Γερμανίας, συνοδευόμενοι από δύο συνοδούς καθηγητές.

Εκεί οι μαθητές Σ. Αναστασίου, Α. Ασημάκη, Γ. Κουστένης, Α. Μακρυδάκη, Ε. Μητσώνη, Α.Μ. Μόνου, Σ. Μπαλαφούτα, Μ. Μπαλτζόγλου-Κουσιέρα, Σ. Παμιαδάκης, Κ Παπαγιωτίδη, Ε. Πετεινού, Γ. Πρωτονοτάριος, Κ. Σαρκίρης, Γ. Χρυσοχοϊδης και οι συνοδοί καθηγητές τους κ. Ε. Δοδοπούλου και Α. Λυμπέρης συμμετείχαν σε μαθησιακές δραστηριότητες οργανωμένες από το σχολείο υποδοχής.

Οι μαθητές μας είχαν προετοιμάσει ερευνητικές εργασίες σχετικές με τον εθελοντισμό και τις τράπεζες χρόνου, με στόχο να αναδειχθούν οι δράσεις τού Σχολείου μας στον τομέα αυτό, καθώς και η αξία τού ενεργού πολίτη. Στο γερμανικό σχολείο τα παιδιά συμμετείχαν σε θεατρικές δραστηριότητες αλληλογνωριμίας που οργάνωσαν τα μέλη τού "English Theatre Berlin", σε ξενάγηση στο σχολείο, σε αθλητικές δραστηριότητες και σε τρία εργαστήρια ακτιβισμού, με στόχο τα παιδιά να κατανοήσουν πώς μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των σύγχρονων προβλημάτων τής κοινωνίας μας. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν, επίσης, από παραδείγματα ακτιβιστών που μάχονται εναντίον των Νεοναζιστών και τής ρητορικής τού μίσους. Κατασκεύασαν τα δικά τους αυτοκόλλητα, για την προώθηση τού αντικειμένου για το οποίο θα αναλάβουν δράση, και πόστερ για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων τού ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι μαθητές, επισκέφθηκαν, επίσης, την έκθεση τού μουσείου Futurium «Democracy in Progress» και την έκθεση «Topographie des Terrors - Berlin 1933-1945», είδαν την ταινία ανθρωπιστικού και πολιτικού ενδιαφέροντος «Ballon» και παρακολούθησαν μαθήματα Ιστορίας για τον Ψυχρό Πόλεμο και το Τείχος τού Βερολίνου, στο οποίο και ξεναγήθηκαν. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα σημαντικότερα μνημεία τού Βερολίνου κατά τη διάρκεια ποδηλατικού γύρου, με στάση και ξενάγηση σε κάθε μνημείο.

Το σημαντικότερο όφελος από το ταξίδι αυτό, όμως, ήταν οι σχέσεις που ανέπτυξαν οι Έλληνες μαθητές με τους Γερμανούς που τους φιλοξένησαν, αλλά και τους Ιταλούς συμμαθητές τους, που, επίσης, συμμετείχαν στο ίδιο πρόγραμμα. Τα παιδιά εξάσκησαν, ακόμη, τα Αγγλικά τους, ξεπέρασαν προσωπικές ανασφάλειες, ανέπτυξαν την πρωτοβουλία και την αυτοπεποίθησή τους, ήρθαν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες και προπονήθηκαν, ώστε να γίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τού αύριο, που ευχόμαστε να ζήσουν σε μια κοινωνία προοδευτική, δημοκρατική και φιλειρηνική.

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα Erasmus+, ένα πρόγραμμα επιτόπιας, βιωματικής μάθησης αλλά και μια ευκαιρία για φιλίες πέρα από εθνικά και γλωσσικά σύνορα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Europaeisches Gymnasium Bertha-Von-Suttner και τους καθηγητές του, που ανέλαβαν τη διοργάνωση και υλοποίηση τού προγράμματος, για την άψογη οργάνωση και ποικιλία των δράσεων, τη μαθησιακή αποτελεσματικότητά τους και τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που μας επεφύλαξαν. Να συγχαρούμε και τους μαθητές μας για την επάξια εκπροσώπηση τού Σχολείου μας και να ευχαριστήσουμε, τέλος τις οικογένειες των μαθητών, Ελλήνων και Γερμανών, για την υποστήριξη τού προγράμματος.
 
Για περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και για τις εργασίες των μαθητών πατήστε εδώ.