Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Κάθε προσπάθεια τού σχολείου κατατείνει στην ολοκλήρωση τής προσωπικότητας των παιδιών και κάθε παιδί είναι μια υπόσχεση για ένα καλύτερο αύριο. Πόσο μάλλον εάν αυτό το αύριο είναι ένα όραμα φιλίας, ειρήνης, συνεργασίας και κοινής προόδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπώντας στο όραμα αυτό, συγχρηματοδοτεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus+, ώστε νέοι και εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες τής Ευρώπης να συναντιούνται, να συνεργάζονται, να αποκτούν νέες γνώσεις και εμπειρίες, να ανταλλάσσουν απόψεις και καλές πρακτικές, να μοιράζονται εμπειρίες και στιγμές χαράς και να χτίζουν από κοινού γέφυρες φιλίας.

Το Α΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, από το 2018, έχει μπει στην τροχιά των προγραμμάτων Erasmus+, διασφαλίζοντας, σε όσους μαθητές του επιθυμούν, τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις συνήθειες και την κουλτούρα άλλων Ευρωπαϊκών λαών.

Με τα σχέδια: "The Architecture of Society" (2018-2021), "Young Europeans Speak Up!" (2019-2022), "Reanimating Cultural Treasure!" (2020-2023) και "YoungEuropeansSpeakUp2", και έχοντας λάβει τη διαπίστευση Erasmus+, προωθεί τη διεθνοποίηση τού Σχολείου και, ταυτόχρονα, διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων αναπτύσσει τις διανοητικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, αξιοποιεί τα ταλέντα τους, ισχυροποιεί το κίνητρό τους για μάθηση και συνεχή εξέλιξη, πλουτίζει τις γνώσεις τους και συμβάλλει στην διαμόρφωση τής στάσης τους απέναντι σε θέματα καίρια, όπως η κοινωνική ένταξη, ο αγώνας για το περιβάλλον, η υγεία, ο ψηφιακός εγγραμματισμός, η ενεργοποίηση τού σύγχρονου πολίτη και η ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά.

Η ανταπόκριση από τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ο ενθουσιασμός και οι θετικές εντυπώσεις όσων έχουν συμμετάσχει, ο ζήλος των δασκάλων που τους συνοδεύουν και τους προπονούν, αλλά και τα πανθομολογούμενα οφέλη από τη διαδικασία αυτή μάς κάνουν να πιστεύουμε ολοένα και πιο ένθερμα στο σκοπό αυτό και να ευελπιστούμε για την ευόδωση των προσπαθειών που τόσο άοκνα καταβάλλουν τα μέλη τής παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ τού Σχολείου μας.

Πολλές ευχαριστίες το ΙΚΥ, που ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού μάς συμπαραστέκεται και μας καθοδηγεί, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την οικονομική στήριξη τής οποίας αυτές οι δράσεις διεθνοποίησης δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Φέτος γιορτάσαμε, όπως κάθε χρόνο, τις "Ημέρες Erasmus+" με μια νέα έκθεση που φιλοξενείται στον χώρο τού Σχολείου μας και αποτυπώνειι τη θεματολογία των σχεδίων Erasmus+ που υλοποιήσαμε και υλοποιούμε, με τις εργασίες μαθητών μας και συμμαθητών τους από την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία.

Είναι μια επιβράβευση των κόπων των παιδιών που αναδεικνύει και τα γνωστικά οφέλη που έχουν αποκομίσει.

Ευχόμαστε να συνεχίσουν έτσι!

Μπορείτε να βρείτε εδώ υλικό για τις δράσεις των προγραμμάτων Erasmus+ τού Σχολείου μας.