Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Πρακτικό Διευθυντού επιλογής Τουριστικού Γραφείου εκδρομής Β΄ τάξεως, εδώ.