Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Α’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης

Διευθύντρια: Πόρποδα Αποστολία
Υποδιευθύντρια: Μπερερή Παναγιώτα
Γραμματεία: Κατσογιάννου Μαρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a-dhm-e@arsakeio.gr

Λ. Μαραθώνος 1
145 69 Άνοιξη
Τηλ.: 210-6218250 (εσ. 309 και 310)
Fax: 210-8141216


Θἐση των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης στο Google Maps

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη