1
Τεύχος 65
 
1Αλμανάκ 17 1Τεύχος 64
1
Τεύχος 63
1
Τεύχος 62
EPIKOINONIA 61-1
Τεύχος 61
EPIKOINONIA 60-1
Τεύχος 60
EPIKOINONIA 59-1
Τεύχος 59

epikoinonia 58-1
Tεύχος 58
epikoinonia 57-1
Τεύχος 57
epikoinonia 56-1
Τεύχος 56
Το περιοδικό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ άρχισε να εκδίδεται τον Φεβρουάριο τού 1997 για να καλύψει την ανάγκη σύνδεσης και επαφής μεταξύ των σχολικών μονάδων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αλλά και μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων, και τής συνολικής προβολής τού εκπαιδευτικού έργου τους.

Παράλληλα, μέσα από τον στοχευμένο προσανατολισμό κάθε τεύχους του, το περιοδικό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ προβάλλει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε σχολικής διεύθυνσης και τις
ξεχωριστές εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές της.

Μετά από 17 χρόνια συστηματικής και αδιάλειπτης κυκλοφορίας του με σκοπό την τακτική ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών φορέων για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων και τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το περιοδικό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ αναστέλλει την περιοδικότητα τής έκδοσής του, συνυπολογίζοντας την παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Σε αυτή τη συγκυρία θα εκδίδεται ευκαιριακά, για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες. Οι γονείς και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να ενημερώνονται για το σύνολο των δραστηριοτήτων από την ιστοσελίδα τής Φ.Ε. 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ συχνά παρουσιάζει αφιερώματα σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα ή αντίστοιχες διοργανώσεις τής Εποπτείας των Σχολείων.
Τέτοια είναι τα Αφιερώματα στους Αγώνες Λόγου και Τέχνης, στις Διαρσακειακές Συναντήσεις Δημιουργικού Προφορικού Λόγου, στα Παναρσακειακά Μαθητικά Συνέδρια, στο Ψηφιακό Πρόγραμμα Αρσακείου «e-arsakeio», στις Πανελλήνιες εξετάσεις κάθε έτους, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιοτής Στοάς τού Βιβλίου, στα Πολιτιστικά Διήμερα των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων, στην Πολυγλωσσία κ. ά.

Η οργάνωση τής ύλης τού περιοδικού είναι θεματική και έχει σκοπό να αναδείξει τις δραστηριότητες των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων στο σύνολό τους.   
  1
Τεύχος 65 - 2019
or you can view the mobile version here