ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Η Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε. και οι Συντονιστικές Επιτροπές των Αγώνων Λόγου και Τέχνης διοργανώνουν κάθε χρόνο Διαγωνισμούς Ποιήματος και Διηγήματος, Ταινίας Μικρού Μήκους, Φωτογραφίας, Σκίτσου, Κόμικς, Χρωματικής Σύνθεσης, Μουσικής (Μελοποιημένου Στίχου και Οργανικής Μουσικής).

Όλοι οι Διαγωνισμοί είναι ξεχωριστοί για το Γυμνάσιο και το Λύκειο και κάθε μαθητής μπορεί να λάβει μέρος σε όσους επιθυμεί αλλά με ένα μόνο έργο, το οποίο δεν θα πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν.
Τα έργα, που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους όρους συμμετοχής, κρίνονται από ειδικές επιτροπές στις οποίες μετέχουν καταξιωμένοι εκπρόσωποι τής κάθε Τέχνης. Οι επιτροπές αυτές, αφού κρίνουν και αξιολογήσουν τα έργα, απονέμουν τρία βραβεία για κάθε είδος ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης απονέμονται έπαινοι για κάθε συμμετοχή στους Αγώνες.


ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε. και η Οργανωτική Επιτροπή των Διαρσακειακών Συναντήσεων Δημιουργικού Προφορικού Λόγου διοργανώνουν κάθε χρόνο ρητορικούς αγώνες στους οποίους οι μαθητές των Αρσακείων μπορούν να συμμετέχουν στο ομαδικό αγώνισμα των Διττών Λόγων ή στα ατομικά τού Αυθόρμητου Λόγου, τού Προτρεπτικού Λόγου και τής Νοηματικής Ανάγνωσης.

Οι Συναντήσεις αυτές είναι διήμερες και διεξάγονται σε δύο φάσεις: στους προκριματικούς γύρους και στους τελικούς. Μαθητές από όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, είτε παρακολουθούν τους Ρητορικούς Ομίλους είτε όχι, διαγωνίζονται ξεχωριστά ανά βαθμίδα για την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση σε κάθε αγώνισμα, το βραβείο Ομαδικότητας και Συνεργασίας και το βραβείο καλύτερου ομιλητή.