Πανελλήνιες 2014: 174 στους 539 μαθητές μας αρίστευσαν, ποσοστό 32,28%!

Για μία ακόμη χρονιά οι μαθητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων με την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την πρόσβαση στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ 2014 δικαιώνουν την εκπαιδευτική προσπάθεια τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ 96,08% ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΤΟ 2012  

Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ 2012 δικαιώνουν και πάλι την εκπαιδευτική προσπάθεια τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των μαθητών της.

Οι απόφοιτοι των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων σημείωσαν επιτυχία 96,08% στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, από τους 638 υποψηφίους εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι 613 (ποσοστό 96,08%).

Αναλυτικά αποτελέσματα ανά λύκειο:

ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %
Α΄ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 107 103 96,26
Β' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 110 107 97,27
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟ) 68 66 97,06
Α' ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 116 115 99,14
Β' ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 111 107 96,40
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 72 93,51
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 49 43 87,76
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 638 613 96,08
ΦΕΤΙΝΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ 619 590 96,31


Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συντεύξεις με τους πρώτους στο τεύχος 54 τής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .
2010
Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ 2011 δικαιώνουν και πάλι την εκπαιδευτική προσπάθεια τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των μαθητών της.

Οι απόφοιτοι των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων σημείωσαν επιτυχία 94,08% στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, από τους 659 υποψηφίους εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι 620 (ποσοστό 94,08%). Σε ΑΕΙεισήχθησαν 540 μαθητές (ποσοστό 81,94%) και σε ΑΤΕΙ 80 μαθητές (ποσοστό 12,14%).

Αναλυτικά αποτελέσματα ανά λύκειο:

ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %
 Α΄ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 109 100 91,74
 Β' ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 125 121 96,80
 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟ) 72 67 93,06
 Α' ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 140 130 92,86
 Β' ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ 122 121 99,18
 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55 46 83,64
 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 36 35 97,22
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 659 620 94,08
2009

Υποκατηγορίες