Αρσάκεια Ιωαννίνων

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς των προνηπίων και νηπίων έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής ή διά ζώσης επικοινωνίας με τους/ις εκπαιδευτικούς, διάρκειας 5 λεπτών, προκειμένου να ενημερωθούν και να συζητήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους. Όλα τα ραντεβού θα δηλώνονται από τους γονείς ηλεκτρονικά στο portal τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (https://portal.arsakeio.gr/) με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Λόγω έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν άσκοπη ταλαιπωρία (π.χ. πρόβες για εορτές, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη κ.α.), μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στην ώρα ή και την ημέρα τής τηλεφωνικής ή διά ζώσης συνάντησης.

Για τη διευκόλυνσή σας και τον καλύτερο προγραμματισμό, σας ενημερώνουμε για τις ήδη προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024, κατά τις οποίες οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα διά ζώσης συνάντησης με τους/ις εκπαιδευτικούς, μετά την ολοκλήρωση τού πρωινού προγράμματος.

Τρίτη 10 και Πέμπτη 12 Οκτωβρίου: δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων και υπευθύνων νηπιαγωγών των τμημάτων προνηπίων και νηπίων.
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου: τρίτη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων, νηπιαγωγών και υπευθύνων των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων.
Πέμπτη 14 Μαρτίου: τέταρτη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων, νηπιαγωγών και υπευθύνων των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων.

Δείτε αναλυτικά τις ημέρες και ώρες των εβδομαδιαίων συναντήσεων εδώ.