Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Γερμανικού τμήματος τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Α. Κεφαλά, συμμετείχαν στο ετήσιο πρόγραμμα τού Ινστιτούτου Goethe “Das Bild der Anderen“ («Η εικόνα των άλλων»).
Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με συνομήλικους μαθητές τού Publiczne Gimnazjum Nr1 Brzesko τής Πολωνίας πάνω σε θέματα τής καθημερινότητάς τους αλλά και πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα των δύο κρατών.