Αρσάκεια Ιωαννίνων

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021), εδώ.

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022), εδώ.

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 2021-2022 από το ΙΕΠ, εδώ.

Συνοπτική Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 2022-2023, εδώ.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023) από το ΙΕΠ, εδώ.

Για να δείτε το συνοπτικό σχέδιο δράσης του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, για το σχολικό έτος 2023-2024, πατήστε εδώ.