Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με αφορμή το πρόγραμμα «Επικαλυπτόμενα Συναισθήματα, Διαχείριση τού Θυμού», που παρακολούθησαν στις αρχές Μαρτίου από την ψυχολόγο κ. Κονιδάρη, και με στόχο την ανάπτυξη και εμπέδωση τού λεξιλογίου των συναισθημάτων στα Γαλλικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Τμήματος Γαλλικών, επιπέδου Α2, τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, υπό την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Μαρίας Σερβετά, αφιέρωσαν ένα μάθημα στα αίτια τού θυμού.

Κατά τη διάρκεια τού μαθήματος, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα τού Μαΐου 2024, τα παιδιά επιχείρησαν να προτείνουν γλωσσικά σωστές απαντήσεις στο ερώτημα «τι με θυμώνει».
Για να εκφραστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες χρειάστηκε να αξιοποιήσουν λέξεις ήδη γνωστές, αλλά και να αναζητήσουν καινούργιες, με αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί ουσιαστικά το λεξιλογιό τους στο συγκεκριμένο σημασιολογικό πεδίο.

Έτσι, υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση, επειδή τα παιδιά συζητούσαν, αναγνωρίζοντας στοιχεία τής εμπειρίας του το καθένα και βοηθούσαν στην αποσαφήνιση και καλύτερη διατύπωση των προτάσεων των συμμαθητών τους. Τέλος, κι αφού συνειδητοποίησαν για άλλη μια φορά ότι συχνά ο θυμός έχει τη ρίζα του σε κάποιο άλλο συναίσθημα, δημιούργησαν μία αφίσα, στην οποία κατέγραψαν τις ιδέες τους και τις εικονογράφησαν.

image001