Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, τής Ζώνης Πολιτισμού και Επιστημών «Λέσχη ARTEMIS MISSION» και τού Ομίλου Χημείας, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη Διευθύντρια τού Σχολείου μας κ. Ευδοκία Πατσιλινάκου, συμμετείχαν σε μια εκπαιδευτική δράση που συνδυάζει βασικές γνώσεις για το ηλιακό σύστημα με την ιστορία των επιστημών και τα ιστορικά επιστημονικά όργανα.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά προσπάθησαν να βρουν πότε περίπου κατασκευάστηκε ένα αξιόλογο μηχανικό πλανητάριο, ιστορικής αξίας και μνήμης, το οποίο κοσμεί τη συλλογή επιστημονικών οργάνων τού Μαρασλείου Διδασκαλείου. Για να το πετύχουν αυτό παρατήρησαν προσεκτικά τούς πλανήτες και τούς δορυφόρους τού πλανητάριου μέσα από αναλυτικές φωτογραφίες.

Στη συνέχεια μελέτησαν ιστορικές πηγές και δεδομένα σχετικά με τον χρόνο ανακάλυψης αυτών των σωμάτων και μπόρεσαν, τελικά, να εντοπίσουν ένα χρονικό διάστημα στα τέλη τού 19ου αιώνα, εντός τού οποίου πρέπει να κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο πλανητάριο από την εταιρεία "Ernst Schotte & Co" στη Γερμανία.

Η δράση έχει σχεδιαστεί από ομάδα φοιτητών τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο τού μαθήματος «Άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες».