Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο πλαίσιο τού σχεδίου δράσης για τον εμπλουτισμό τής διδασκαλίας στο μάθημα τής Ιστορίας, μαθητές και μαθήτριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού (τμήματα Β΄α, Β΄γ, Γ΄γ) προετοίμασαν σε ομάδες και παρουσίασαν αγώνες Διττών Λόγων/debate. Έχοντας ως βάση το σχολικό βιβλίο, καθώς και πηγές που αναζήτησαν στο διαδίκτυο και στη βιβλιοθήκη τού Σχολείου, κατέγραψαν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα για ερωτήματα που προέκυψαν μέσα και από συζητήσεις στο μάθημα: Οι εικονομάχοι έβλαψαν τον Χριστιανισμό; Τα ορθόδοξα κείμενα θα έπρεπε να γράφονται μόνο στις "ιερές γλώσσες" (Λατινικά, Ελληνικά, Εβραϊκά); Ο συγκεντρωτισμός τού Καποδίστρια ήταν δικαιολογημένος;

Μετά από προετοιμασία δύο εβδομάδων, οι ομάδες έλαβαν τον λόγο διαδοχικά, υποστήριξαν την άποψη που τους ανατέθηκε με κλήρωση, απάντησαν σε ερωτήσεις των αντιπάλων και εμβάθυναν σε μεγάλο βαθμό στα θέματα που τους απασχόλησαν.

Το κοινό παρακολούθησε κρατώντας σημειώσεις και στη συνέχεια οι ακροατές και οι ακροάτριες διατύπωσαν σχόλια, σχετικά με την ποιότητα τού περιεχομένου αλλά και για τη δομή των ομιλιών και την παρουσία των ομάδων.Οι εντυπώσεις από όλη αυτήτη διαδικασία ήταν πολύ θετικές και τα τμήματα ετοιμάζονται για την επόμενη ιστορική αντιλογία...

Βασικοί στόχοι των Διττών Λόγων είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης, καθώς και η ικανότητα επιλογής και σύνθεσης πληροφοριών, που αποτελούν στόχους και τού σχεδίου δράσης για την Εκπαίδευση στην Ειρήνη,

Για το σχέδιο δράσης είναι υπεύθυνη η διδάσκουσα το μάθημα τής Ιστορίας στα παραπάνω τμήματα και εκπαιδεύτρια Ρητορικής κ. Βάλια Λουτριανάκη.