Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού (1st Arsakeio Senior High School Psychikou) και το Α΄Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού (1st Arsakeio Junior High School Psychikou) έλαβαν την «Ετικέτα Σχολείου Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα» (EU Code Week School Label) για την περίοδο 2022-2024.

Ο τίτλος "Εurope Code Week School"  (πατήστε εδώ) απονέμεται στα ευρωπαϊκά σχολεία τα οποία έχoυν αποδεδειγμένα συμβάλει στην Εβδομάδα Κώδικα τα προηγούμενα χρόνια μέσω τής οργάνωσης υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων "Code Week" και έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την ενσωμάτωση τής υπολογιστικής σκέψης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, μέσω τής οργάνωσης δραστηριοτήτων τής Εβδομάδας Κώδικα, τής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τής ευαισθητοποίησης για τη σημασία τής διδασκαλίας τής κωδικοποίησης και τής υπολογιστικής σκέψης.

Η πιστοποίηση αυτή δίνεται στα σχολεία ως επιβράβευση τού έργου τους, ύστερα από αίτηση και κατάθεση διετούς σχεδίου δράσης τού σχολείου, και κατόπιν επιλογής βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, από ομάδα αξιολογητών τής Κεντρικής Υπηρεσίας "EU Code Week".

Η απονομή τής Ετικέτας Σχολείου Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα (EU Code Week School Label) αποτελεί τιμή και ευθύνη για τα σχολεία, καθώς βάσει τού σχεδίου δράσης που κατέθεσαν, δεσμεύεται η σχολική κοινότητα να συνεχίσει με συνεργατικό πνεύμα τις επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς και την υλοποίηση διαθεματικών υπολογιστικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές, ανακαλύπτοντας τη δύναμη και την ομορφιά τής κωδικοποίησης, τού προγραμματισμού και τής ρομποτικής.

Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week) (πατήστε εδώ) είναι ένα κίνημα βάσης, το οποίο προωθεί την ένταξη τού προγραμματισμού και τού ψηφιακού γραμματισμού στα σχολείατην υπολογιστική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων.

Κεντρικό άξονα τής εβδομάδας αυτής αποτελεί η διοργάνωση δράσεων στα κράτη-μέλη τής ΕΕ, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός και ο ψηφιακός γραμματισμός προσιτός σε όλους, μέσα από ενδιαφέρουσες και παιγνιώδους χαρακτήρα δραστηριότητες.

Η πρωτοβουλία "EU Code Week"  έχει ως στόχους:

1) να προβληθεί η αξία τού προγραμματισμού και να παρουσιαστεί στα άτομα όλων των ηλικιών, με έμφαση στους μαθητές στην Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, πώς μπορείς να πραγματώσεις τις ιδέες σου μέσω τής συγγραφής κώδικα

2) να απομυθοποιηθούν οι προγραμματιστικές και ψηφιακές δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συνεργαστούν και να οικοδομήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για τον πολίτη τού 21ου αιώνα.

Η εκπαιδευτικός που οργανώνει αυτή τη δράση είναι η καθηγήτρια πληροφορικής κυρία Αικατερίνη Γλέζου, φυσικός PhD.