Αρσάκεια Ιωαννίνων
Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Γυμνασίου, εδώ.