• Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022) από το ΙΕΠ, εδώ.
  • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022), εδώ
  • Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021), εδώ
  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας, εδώ.
  • Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης 2022-23, εδώ.
  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας,Σχολικό Έτος: 2023 - 2024, εδώ.