Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Κατερίνα Γλέζου συμμετείχε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Constructionism 2012 - Theory, practice and impact"  (http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21-25 Αυγούστου 2012.

Η Logo στην εκπαίδευση
Με τη σφραγίδα καλής πρακτικής τής δράσης Μάθηση 2.0 plus διακρίθηκε το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο "Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης", το οποίο δημιούργησε το 2009 και συνεχίζει να αναπτύσσει η κ. Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής/Φυσικής τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.