Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Κατερίνα Γλέζου συμμετείχε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Constructionism 2012 - Theory, practice and impact"  (http://constructionism2012.etl.ppp.uoa.gr) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21-25 Αυγούστου 2012. Το Συνέδριο αφορούσε σε θέματα αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών για πρόσθετη αξία στην εκπαίδευση, ιδίως εποικοδομιστικές (constructionist) προσεγγίσεις αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και οργανώθηκε και συντονίστηκε επιστημονικά από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (http://etl.ppp.uoa.gr) τού Τομέα Παιδαγωγικής τού Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την προεδρία τού καθηγητή κ. Χρόνη Κυνηγού.
Η κ. Γλέζου παρουσίασε την εισήγηση"Educational online social networking in tertiary education - A teaching intervention" (http://etl.ppp.uoa.gr/constructionism2012/26.htm) στην κατηγορία Research Reports/Best Practice Reports καθώς και την αφίσα με θέμα "Science simulation development with Scratch" (http://etl.ppp.uoa.gr/constructionism2012/61.htm) στην κατηγορία των Posters.