Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μαθητές τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού παρακολούθησαν δίωρη παρουσίαση-εργαστήριο, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2022, από τον υπεύθυνο τού Ακαδημαϊκού Τμήματος τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κ. Loic Balory.

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος τής Αγγλικής Γλώσσας και είχε σκοπό την ενημέρωση-καθοδήγηση των υποψηφίων για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας τού Πανεπιστημίου τού Michigan στα επίπεδα Β2 (Lower) και C2 (Proficiency).