Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού συμμετείχαν στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας τού κόμβου Αθήνας / ΠΔΕ Αττικής / 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής http://v-athina.digifest.info, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διάστημα 10-13 Μαΐου 2022.

Τρεις ομάδες μαθητών παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τρία μαθητικά έργα την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, στη 2η ζώνη 12:00-14:00. Η παρουσίαση αφορούσε σε ένα έργο μαθητών τής Α΄ τάξης και δύο έργα μαθητών τής Β΄ τάξης, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων κατά τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς.

Τα έργα των μαθητών έχουν αναρτηθεί και παρουσιάζονται στον ιστότοπο τού Φεστιβάλ http://v-athina.digifest.info/.

Συγκεκριμένα, στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας παρουσιάστηκαν τα έργα:

1. "EU CodeWeek 2021"   http://v-athina.digifest.info/2022/04/eu-codeweek-2021.html
Α΄ τάξη, υπεύθυνη καθηγήτρια δρ Κατερίνα Γλέζου, στο πλαίσιο τού μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής", σχολικό έτος 2021-2022.
Το έργο παρουσίασαν οι μαθητές: Βεντουράτος Γεώργιος-Λεωνίδας, Καρράς Άγγελος και Κυρίτση Κωνσταντίνα σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια.

Περιγραφή έργου:
Ανάπτυξη συνεργατικού padlet με τίτλο "EU Code Week 2021 @ Arsakeia Schools | Activities - Students Projects - EU Code Week 2021 @ Arsakeia Schools Psychikou".
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (EU Code Week), εξοικειώνονται και αξιοποιούν εφαρμογές νέφους, μαθαίνουν προγραμματισμό σε HTML, συνεργάζονται, δημιουργούν και διαμοιράζονται συνεργατικά ψηφιακά τεχνουργήματα -ενδεικτικά αναφέρονται- ιστοσελίδες και ιστότοπους, έργα Scratch, παρουσιάσεις PowerPoint, νοητικούς χάρτες αξιοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως MindMup, Bubbl.us, Coggle, ψηφιακά παιχνίδια αξιοποιώντας την πλατφόρμα LearningApps, αφίσες αξιοποιώντας την πλατφόρμα Canva.

Παράλληλα, ομάδες μαθητών συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό e-Twinning έργο "Let's Explore the World of Technology"  https://twinspace.etwinning.net/193609/ και συνεργάζονται με μαθητές άλλων σχολείων δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή κοινότητα πρακτικής και μάθησης.

Σκοπός τού έργου «Let’s explore the World of Technology” είναι η καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων και τής υπολογιστικής σκέψης, η εισαγωγή των μαθητών και η εμβάθυνση στις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things - IoT), η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες και να διερευνήσουν τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών. Μέσα από αυτή τη δημιουργική σύμπραξη, απώτερο στόχο τού έργου αποτελεί η ανάδειξη τής σημασίας τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και τής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία.

Στο συνεργατικό padlet οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να διερευνήσουν πληθώρα δραστηριοτήτων και έργων των μαθητών που υλοποιήθηκαν προοδευτικά στο πλαίσιο τού μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" κατά τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς.

2. "Learn - code - create"  http://v-athina.digifest.info/2022/04/learn-code-create.html
Β΄ τάξη, υπεύθυνη καθηγήτρια δρ Κατερίνα Γλέζου, στο πλαίσιο τού μαθήματος "Εισαγωγή στις Αρχές τής Επιστήμης των Υπολογιστών", σχολικό έτος 2021-2022.
Το έργο παρουσίασαν οι μαθητές: Δούση Ιλεάνα, Κασιώνης Άγγελος-Ταξιάρχης, Κολλίντζα Ειρήνη και Κρασάρης Λεωνίδας σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια.

Περιγραφή έργου:
Ανάπτυξη συνεργατικού padlet με τίτλο "2021-2022 Μαθαίνω προγραμματισμό - Για την αναβάθμιση τής διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας"   https://padlet.com/glezouk/programming21
Στο συνεργατικό padlet οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να διερευνήσουν πληθώρα δραστηριοτήτων και έργων των μαθητών, που υλοποιήθηκαν προοδευτικά στο πλαίσιο τού μαθήματος "Εισαγωγή στις Αρχές τής Επιστήμης των Υπολογιστών" κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους.

3. "Give Peace a Chance"   http://v-athina.digifest.info/2022/04/give-peace-chance.html
Β΄ τάξη, υπεύθυνη καθηγήτρια δρ Κατερίνα Γλέζου, στο πλαίσιο τού μαθήματος "Εισαγωγή στις Αρχές τής Επιστήμης των Υπολογιστών", σχολικό έτος 2021-2022.
Το έργο παρουσίασαν οι μαθήτριες: Αλμπάνη Μαρία, Αυγουστιανάκη Αικατερίνη-Αργυρώ, Βασιλείου Ευθαλία και Γεώργα Δέσποινα σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια.

Περιγραφή έργου:
Οι μαθητές συμμετείχαν στην ειρηνιστική πρωτοβουλία "Coding for Peace" κωδικοποιώντας ένα μήνυμα ειρήνης, αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους μαθητές και τους δασκάλους τής Ουκρανίας.

Τα παιδιά εξέφρασαν τα αντιπολεμικά τους συναισθήματα αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Δημιούργησαν ή ανέμειξαν έργα Scratch και τα διαμοίρασαν στο "Coding for Peace" Scratch Studio:  https://scratch.mit.edu/studios/31188992 ακολουθώντας την πρόταση τής EU Code Week κοινότητας.

Επιπροσθέτως, δημιούργησαν το "Give Peace a Chance!" Scratch Studio https://scratch.mit.edu/studios/31244461/ προκειμένου να διαλαλήσουν το επείγον μήνυμα "Stop the war now!".

Ακόμη, δημιούργησαν συνεργατικά διάφορα ψηφιακά τεχνουργήματα, όπως αφίσες αξιοποιώντας την πλατφόρμα Canva, παρουσιάσεις powerpoint, τα οποία πρόσθεσαν στην στήλη "Coding for Peace" στο padlet τής τάξης με τίτλο "2021-2022 Μαθαίνω προγραμματισμό - Για την αναβάθμιση τής διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας" https://padlet.com/glezouk/programming21

Τέλος, κατασκεύασαν ένα lino http://linoit.com/users/glezou/canvases/Give_Peace_a_Chance για τον διαμοιρασμό των έργων τους και την ενίσχυση τού φιλειρηνικού κινήματος.
https://vimeo.com/707943056

Παραδείγματα έργων Scratch:
https://scratch.mit.edu/projects/657176001
https://scratch.mit.edu/projects/660027772
https://scratch.mit.edu/projects/660587387
https://scratch.mit.edu/projects/659110638
https://scratch.mit.edu/projects/659387144
https://scratch.mit.edu/projects/661912197

Σημειώνεται ότι η δρ Κατερίνα Γλέζου, εκτός από υπεύθυνη καθηγήτρια των παρουσιαζόμενων έργων και συντονίστρια των ομάδων μαθητών, διετέλεσε μέλος τής Οργανωτικής Επιτροπής τού Φεστιβάλ και μέλος τού προεδρείου συνεδριών τού Φεστιβάλ.