Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος eTwinning, το οποίο προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη μέσω τής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι μαθήτριες και οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού τμήματος Αγγλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, με την καθηγήτριά τους κ. Έλενα Σεβδαλή, συνεργάστηκαν με μαθητές από το σχολείο Instituto Comprensivo “Sante Giuffrida” από την Κατάνια τής Σικελίας.

Στόχος τής συνεργασίας αυτής ήταν η διεύρυνση των πολιτιστικών και των γλωσσικών οριζόντων των μαθητών. Η συνεργασία κορυφώθηκε πανηγυρικά με την επίσκεψη των Ιταλών μαθητών στο Αρσάκειο, την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024. Η επίσκεψη γέμισε με χαρά και ενθουσιασμό όλους τους εμπλεκόμενους και έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά και εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν απόψεις και πολιτισμικά στοιχεία διά ζώσης και να χτίσουν γέφυρες φιλίας και συνεργασίας!