Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού τού τμήματος Αγγλικών, με καθηγήτρια την κ. Σεβδαλή, ολοκλήρωσαν το έργο e-Twinning «Let’s unite for a better world» για το οποίο εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς 2021-2022.

Τα παιδιά συνεργάστηκαν με συμμαθητές τους από σχολεία τής Κροατίας, τής Ιταλίας, τής Πορτογαλίας και τής Τουρκίας.

Με την ολοκλήρωση τού έργου συμπεριέλαβαν όλες τις δράσεις τους σε ένα συγκεντρωτικό e-book.

Στους μαθητές που συμμετείχαν, την 1η Ιουνίου 2022, απονεμήθηκαν και πιστοποιητικά συμμετοχής για την αφοσίωση και τον ζήλο με τα οποία εργάστηκαν γι' αυτό το έργο, με όραμα την ευαισθητοποίηση στους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την αειφόρο καινοτομία.

image001