Αρσάκεια Ιωαννίνων
Δείτε την ανακοίνωση, εδώ.
Πατήστε στην αντίστοιχη τάξη:

Α΄ Δημοτικού

Β΄ Δημοτικού

Γ΄ Δημοτικού

Δ΄ Δημοτικού

Ε΄ Δημοτικού

ΣΤ΄ Δημοτικού
Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών των Αρσακείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Εκάλης ότι, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των Σχολείων, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται καθημερινώς στο Σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την καθημερινή στολή (θερινή ή χειμερινή) τού Σχολείου.