Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού, ως μέλος τού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων (ASPnet/ Associated Schools Project Network) τής UNESCO, που αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει δεσμευτεί να προωθεί τις προτεραιότητες τού διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Το Σχολείο μας προβάλλει τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα τής UNESCO και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τής ισότητας των φύλων, τής κοινωνικής προόδου, τής ελευθερίας, τής δικαιοσύνης και τής δημοκρατίας, έχοντας μια ολιστική προσέγγιση στα προγράμματα που συμμετέχει.

Τη φετινή χρονιά οι καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας σχεδίασαν τη δράση “Save Our Planet! Go Green!” στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές τής Ε΄ τάξης, κατά τον Μάιο τού 2023.
Στο πλαίσιο τής δράσης τα παιδιά ανήρτησαν σε έναν ψηφιακό «πίνακα ανακοινώσεων» - padlet την αφίσα που δημιούργησαν είτε με το χέρι είτε χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή τους, στον οποίο κλήθηκαν να γράψουν ή να ζωγραφίσουν τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εκφράστηκαν με όποιον τρόπο επιθυμούσαν, εξάντλησαν τη φαντασία και την επινοητικότητά τους, και η συμμετοχή τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους, καθώς και στην ανάγκη τους να ξεφύγουν από το σύνηθες ωρολόγιο πρόγραμμα τού Σχολείου

Για να δείτε το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας πατήστε εδώ.

image001