Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο τού διαθεματικού προγράμματος με τίτλο «Μέσα από τα μονοπάτια τής τέχνης ταξιδεύουμε στον κόσμο των Μαθηματικών», οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού στο μάθημα των Αγγλικών ασχολήθηκαν με τα γεωμετρικά σχήματα στα Αγγλικά.
Σχεδίασαν το pet robot τής φαντασίας τους χρησιμοποιώντας τα σχήματα αυτά και το περιέγραψαν. Στη συνέχεια, στις 24 Μαΐου 2018, με τις εργασίες αυτές διασκέδασαν παίζοντας το παιχνίδι Drawing Dictation και σχεδίαζαν το pet robot που τους υπαγόρευε ο συμμαθητής τους.