Αρσάκεια Ιωαννίνων
Oι μαθητές όλων των τάξεων τού γαλλικού τμήματος των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού γιόρτασαν την ημέρα των Θεοφανίων ακολουθώντας τα γαλλικά έθιμα.
Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης διδάχθηκαν και τραγούδησαν το τραγούδι “J’aime la galette” που υπάρχει στην ειδική ενότητα "Jours de fête" τής μεθόδου διδασκαλίας τους "Zig Zag 1", καθώς και το αντίστοιχο θεματικό λεξιλόγιο. Επιπλέον κατασκεύασαν το στέμμα τού τυχερού, με τη βοήθεια υποστηρικτικού υλικού το οποίο τούς δόθηκε από τις καθηγήτριές τους κ. Ολγα Δασκαλοπούλου, Αθηνά Καλλιβρούση και  Δέσποινα Χατζηιωάννου.
Όλοι οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα έθιμα τής ημέρας των Θεοφανίων στη Γαλλία και τις διαφοροποιήσεις τους από τα ελληνικά, τη συνταγή  τής πατροπαράδοτης Galette des Rois, τής βασιλόπιτας δηλαδή, καθώς και την διαδικασία που ακολουθείται για την κοπή της με το νεότερο μέλος της οικογένειας να ορίζει, κρυμμένο, τη σειρά με την οποία θα κοπούν τα κομμάτια τής πίτας, την ανταμοιβή τού τυχερού ο οποίος ανακηρύσσεται βασιλιάς και την ιστορία τής fève (φλουρί)!
Οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄  τάξεων ενημερώθηκαν από τις καθηγήτριές τους αναλυτικά για την ημέρα των Θεοφανίων στην Γαλλία, καθώς και για τα έθιμα τής ημέρας αυτής και συζήτησαν για τις ομοιότητες και τις διαφορές με τα αντίστοιχα ελληνικά έθιμα.
Ο συνδυασμός πολιτιστικών αλλά και γλωσσικών δράσεων ενθουσίασε τους μαθητές, φέρνοντάς τους ακόμη πιο κοντά στη βιωματική εκμάθηση τής ξένης γλώσσας και επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο τής πολυπολιτισμικότητας και τής πολυγλωσσίας στη ζωή τους.