Αρσάκεια Πατρών

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, στο πλαίσιο τού πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο “Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα”, επισκέφθηκαν το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard, στο Ναύπλιο. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συλλέξουν επιστημονικά άρθρα υπό την καθοδήγηση τής υπεύθυνης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τού κέντρου κ. Ματίνας Γκόγκα, από το αποθετήριο τής ψηφιακής βιβλιοθήκης τού Harvard, τα οποία και θα αξιοποιήσουν στην υλοποίηση των εργασιών τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια εισαγωγή για το Πανεπιστήμιο Harvard αλλά και τις δραστηριότητες τού κέντρου. Ακολούθησε παρουσίαση τής ψηφιακής βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα προβλήθηκαν τρόποι αναζήτησης ψηφιακών πηγών στις βάσεις δεδομένων.

Τέλος, οι μαθητές μας πληροφορήθηκαν για σημαντικά ηλεκτρονικά εργαλεία και αποθετήρια ψηφιακού υλικού ελεύθερης πρόσβασης, τα οποία το Πανεπιστήμιο Harvard, καθώς και άλλα πανεπιστήμια, έχουν αναπτύξει και προσφέρουν σε όλα τα ακαδημαϊκά πεδία, με σκοπό την υποστήριξη τής έρευνας και τής εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση τού προγράμματος τα παιδιά περιηγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο τής πόλης και απόλαυσαν τη βόλτα τους στα γραφικά στενά τού Ναυπλίου. Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί κ. Γεωργίου Κατερίνα, Αλεβίζος Φιλοποίμην και Παναγοπούλου Βάσια.