Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης των Θετικών Σπουδών και των Επιστημών Υγείας τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών μελέτησαν ρυθμιστικά διαλύματα, βιωματικά, στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών τού Σχολείου.

Η απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού των εργαστηριακών σκευών και η γνώση των ιδιοτήτων των χημικών συστημάτων είναι πολύ σημαντική στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις, σε συνδυασμό με την πολύ καλή διδασκαλία που απαιτείται.

Η καθοδήγηση των μαθητών έγινε από τον καθηγητή κ. Νίκο Γιαννακόπουλο, χημικό ΜSc-MEd.