Αρσάκεια Πατρών

Tην Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών ομάδα ερευνητών από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής τού Πανεπιστήμιου Πατρών επισκέφθηκε τα Αρσάκεια Σχολεία για την πιλοτική δοκιμή τής α΄ έκδοσης ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης (3D World) στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού έργου "RAISE¨": "Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment”.

Η εφαρμογή έγινε με τη βοήθεια τής χρήσης συσκευών παρακολούθησης ματιών (e-tracking) και υπολογιστών, μέσω των οποίων δημιουργήθηκε ένα ζωντανό περιβάλλον μάθησης, το περιβάλλον μάθησης τού εικονικού κόσμου "RAISE".

Τη δραστηριότητα οργάνωσε ο εκπαιδευτικός κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, χημικός MSc, MEd, ο οποίος είναι και υπεύθυνος τού σχεδίου δράσης «Αειφόρο σχολείο» για το σχολικό έτος 2023-2024, στο οποίο το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας έχει αποσπάσει δύο σημαίες "Αειφόρου Σχολείου".

Στη δραστηριότητα συμμετείχαν μαθητές από τη Β΄ Λυκείου καθώς και μαθητές από τη Β΄ Γυμνασίου των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, οι οποίοι μετέφεραν στους ερευνητές τού Πανεπιστημίου Πατρών τις παρατηρήσεις τους και τις διορθώσεις τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε και το 2ο δελτίο τύπου τού προγράμματος εδώ.

image001