Αρσάκεια Πατρών

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 η παιδαγωγική ομάδα Αειφόρου Σχολείου τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών διοργάνωσε πανελλήνιο διαδικτυακό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σχετικό με προτάσεις που αφορούν στο αειφόρο σχολείο.


Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσωπήθηκε στο σεμινάριο από την εκπαιδευτικό κ. Άννα Χαλκίδη, καθηγήτρια τής Αγγλικής Γλώσσας, η οποία παρουσίασε το ετήσιο διεθνές μαθητικό συνέδριο προσομοίωσης των συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών (ATSMUN), που διοργανώνουν τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, δράση η οποία συνέβαλε στη πιστοποίηση τού Αρσακείου Λυκείου ως αειφόρου σχολείου για την τριετία 2022-2025.