Αρσάκεια Πατρών

Έπειτα από τρεις διαδικτυακές συναντήσεις, λόγω τής πανδημίας, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στις 9 και 10 Μαΐου 2022, η πρώτη διά ζώσης συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Keycode.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί φορείς από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα. Στη συνάντηση το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσώπησε η εκπαιδευτικός κ. Πατρούλα Καφούσια. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την εξέλιξη των εργασιών τού προγράμματος και να προγραμματίσουν τα επόμενα στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή του τον Σεπτέμβριο τού 2022.
Το πρόγραμμα Keycode έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρωπαϊκής ιθαγένειας μέσω τής ενσυναίσθησης και τής καλλιέργειας δεξιοτήτων, όπως τής συναισθηματικής νοημοσύνης, τής επικοινωνίας, τής ομαλής επίλυσης συγκρούσεων, τής αυτοεκτίμησης κ.λπ. Για αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργηθεί τράπεζα δραστηριοτήτων καθώς και βίντεο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.