Αρσάκεια Πατρών

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών παρακολούθησαν διαδικτυακή διάλεξη από την κ.Μαρία Πανίτσα, αναπληρώτρια καθηγήτρια τού Τομέα Βιολογίας Φυτών τού Τμήματος Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διάλεξη με θέμα «Βιοποικιλότητα και αειφορία» πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τής διδασκαλίας τού μαθήματος τής Βιολογίας Β΄ τάξης.

Πιο αναλυτικά, η ομιλία περιελάμβανε: την ανάλυση τής έννοιας τής βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα στον άνθρωπο, την περιγραφή των απειλών που δέχεται η βιοποικιλότητα και την ανάδειξη τής ανάγκης για τη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση τής βιοποικιλότητας.

Στο τέλος τής ομιλίας οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους χρόνο για να απευθύνουν ερωτήσεις.

Τη δράση συντόνισε η εκπαιδευτικός κ, Νικολία Ηλιοπούλου, βιολόγος, MSc.