Αρσάκεια Πατρών

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά συνάντηση μαθητών τής Α΄τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών με τον κ. Λεωνίδα Ξηρό, επιστημονικό συνεργάτη τού καθηγητή τής Σχολής Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κ. Αντώνιου Λέϊσου.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε η σύνδεση των τριών ανιχνευτικών διατάξεων τού Σχολείου μας με παλμογράφο, ώστε σε πραγματικό χρόνο να γίνει η καταγραφή, η επεξεργασία και η ανάλυση των σημάτων.

Οι μαθητές παρατήρησαν στον παλμογράφο τη μορφή, το πλάτος, και το χρονικό εύρος των σημάτων και από τους τρεις ανιχνευτές μιονίων και εξήγαγαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Επιπροσθέτως, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις βασικές αρχές τής στατιστικής επεξεργασίας των παλμικών σημάτων και τής απεικόνισης σε κατάλληλο απεικονιστικό περιβάλλον.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: κ. Αναστάσιος Ψήνας, φυσικός, PhD, και Ηλίας Καραδήμας, φυσικός, MSc.