Αρσάκεια Πατρών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τής πρώτης συνάντησης στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "Robostem", στο οποίο συμμετέχει το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο τής Ρουμανίας, στις 15-16 Ιανουαρίου 2020, με τη συμμετοχή Σχολείων και Πανεπιστημίων από έξι χώρες, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι διετές, προβλέπει την αγορά microcontrollers και robot που θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου STEM.

Στη συνάντηση το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή κ. Μάνο Πετράκη, φυσικό PhD, και τον κ. Νίκο Γιαννακόπουλο, χημικό MSc.