Αρσάκεια Πατρών

Για την οργάνωση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών στα Ιωάννινα από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου έως και Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 εφαρμόστηκαν οι προτεινόμενες από το νόμο διαδικασίες και μετά από αξιολόγηση των προσφορών επελέγη το Γραφείο Γενικού Τουρισμού "Vavoulis Tours", που εδρεύει στο Αγρίνιο και στην οδό Παναγοπούλου 1.