• Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας, εδώ
  • Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών σχολικού έτους 2021-2022, εδώ