Αρσάκεια Πατρών

Η κ. Φανή Μαγκανάρη, εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, συμμετείχε ως επιμορφούμενη στη διαδικτυακή ημερίδα"10 τεχνολογίες στη Metaverse Εκπαίδευση".

Erasmus+ KA2 "Storias"

Εκπαιδευτικοί από το Αρσάκειο Δημοτικό Πατρών συμμετέχουν στο διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 "Storias" που στοχεύει στην αξιοποίηση τής αφήγησης ιστοριών για μια πιο αποτελεσματική και περιεκτική διδασκαλία εγγραματισμού.

Η κ. Ευγενία Μπουραζέρη, εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, συμμετείχε στον κύκλο επιμορφωτικών εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, διάρκειας δεκαέξι (16) διδακτικών ωρών, στο πλαίσιο των Δράσεων για τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση τού 1821, με τίτλο: «Με φόντο την Επανάσταση τού 1821 διαβάζω, γράφω, δημιουργώ με Καλαμάρι και Xαρτί... », που οργάνωσε το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, και το οποίο υλοποιήθηκε από 16 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2021.

H κ. Ευγενία Μπουραζέρη, εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, συμμετείχε στον κύκλο επιμορφωτικών εργαστηρίων Ψηφιακού Γραμματισμού«Ψηφιακός γραμματισμός: εμπνέοντας και εκπαιδεύοντας τον Πολίτη τού μέλλοντος μέσα από το Μουσείο», που οργάνωσε το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων.

Οι κ. Καλλιρρόη Μαντά, Ευγενία Μπουραζέρη, Αγγελική Μαντά και Αναστασία Σκούρα, εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, παρακολούθησαν την ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Φ.Ε., "Άνθρωπος, Τεχνολογία και Εκπαίδευση", στις 4 Δεκεμβρίου 2021.

Η κ. Ευγενία Μπουραζέρη, εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, συμμετείχε στον κύκλο τεσσάρων επιμορφωτικών εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, με τίτλο: «Διαβάζω, αφυπνίζομαι, δρω, δημιουργώ με το βλέμμα στον «άλλον», διάρκειας 16 ωρών, με τίτλο: «Κατανοώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το βιβλίο - Ζωντανεύοντας το βιβλίο στο Μουσείο».

Η κ. Μπουραζέρη Ευγενία, εκπαιδευτικός τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, με συνολική διάρκεια τριανταέξι (36) ωρών.

Η δασκάλα τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Πηνελόπη Σουβαλιώτη, στις 23 Φεβρουαρίου 2022, παρακολούθησε τηλεκπαίδευση, μίας ώρας, για τη δράση e-Τwinning, με τίτλο "Ψηφιακά εργαλεία και e-Τwinning".

Οι δασκάλες τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Καλλιρρόη Μαντά και Αγγελική Μαντά παρακολούθησαν το ψηφιακό σεμινάριο "Μαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά - Α΄Βάθμια", διάρκειας 30 ωρών, το οποίο διενεργήθηκε, από 8 Μαρτίου έως 21 Απριλίου 2021, μέσω τής πλατφόρμας mooc.edu.gr

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών κ. Ευαγγελία Πετροπούλου συμμετείχε στην επιμορφωτική δράση τού ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα "Αποκαλύπτοντας τη μαγεία των μαγικών βιβλίων".