Αρσάκεια Πατρών
ActionAid
Οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών στις 14 Νομεβρίου 2017 ανανέωσαν, με σχετική δράση, την αποφάσή τους να είναι για μια ακόμη χρονιά ανάδοχοι τής μικρής Haja Zainah Kenu από τη Sierra Leone.