Αρσάκεια Πατρών

Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, Πανελλήνια Ημέρα Χημείας, οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄ και Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών επισκέφθηκαν το Εργαστήριο Χημείας των Αρσακείων Σχολείων Πατρών. Εκεί, οι μαθητές τής Γ΄ Λυκείου, σε ρόλο «δόκιμων χημικών», και ο καθηγητής Χημείας κ. Ν. Γιαννακόπουλος παρουσίασαν πειράματα και ενέπλεξαν τους μικρότερους μαθητές με τρόπο βιωματικό στην ερευνητική διαδικασία, εμφυσώντας τους το ενδιαφέρον και την αγάπη για την επιστήμη.

Οι μαθητές παρατήρησαν, επίσης, τον περιοδικό πίνακα τον οποίο είχαν κατασκευάσει οι μαθητές τού Γυμνασίου και, αφού πήραν ως δώρο έναν περιοδικό πίνακα για τον προσωπικό τους χώρο, όλοι μαζί κατέληξαν στο συμπέρασμα «Η χημεία γιορτάζει και εντυπωσιάζει!».

Τους μαθητές τού Δημοτικού συνόδευαν στη δράση οι δάσκαλοι των τμημάτων κ. Ε. Καραλή, Ε. Μπουραζέρη, Α. Παπαλαμπρακοπούλου και Π. Νικολακόπουλος.