Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 οι μαθητές/-τριες όλων των τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια διαφορετική θεατρική παράσταση στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Αγγλικής Γλώσσας.

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ηλικιακές ομάδες, παρακολούθησαν τρεις διαδραστικές, παραστάσεις, βασισμένες σε κλασικές ιστορίες που όλοι γνωρίζουν. Συγκεκριμένα, οι μαθητές τού νηπίου και των Α΄και Β΄ τάξεων παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση “The Three Little Pigs”, οι Γ΄ και  Δ΄τάξεις  το έργο “The Princess and the Pea” και, τέλος, οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις έλυσαν ένα από τα μυστήρια τού γνωστού ντετέκτιβ Sherlock Holmes.

Όλες οι παραστάσεις ήταν δημιουργία τού αγγλικού εκπαιδευτικού θεάτρου “English Theatre Club”, το οποίο γιορτάζει φέτος 20 χρόνια προσφοράς θεατρικών παραστάσεων στην αγγλική γλώσσα, με κείμενα σε απλά, κατανοητά Αγγλικά, παρασύροντας τους μικρούς θεατές σε ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα.

Σκοπός τής παράστασης ήταν η εξοικείωση των μαθητών μας με την αγγλική γλώσσα με ευχάριστο τρόπο και η δημιουργική αξιοποίηση τού γλωσσικού κώδικα. Ήταν μια δράση που απευθύνεται στην ηλικία των μαθητών μας και ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους στη γλώσσα που μαθαίνουν, αφού μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ένα έργο στα Αγγλικά.