Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών κατά τα σχολικά έτη 2022-2024 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Maths & Move” (2022-1-FR01-SCH-000090086). Το συγκεκριμένο έργο προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση στην εκμάθηση μαθημάτων STEAM, κυρίως των Μαθηματικών, μέσω τής κίνησης και τής αφήγησης. Εταίροι τού έργου είναι οι: Fermat Science (Οργανισμός για τα Μαθηματικά και τις Επιστήμες, Γαλλία), LogoPsyCom (Εκπαιδευτικό Κέντρο Καινοτομίας, Βέλγιο), Savremena Primary School (Δημοτικό Σχολείο, Σερβία) και από την Ελλάδα το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

Κατά τη διάρκεια τού προγράμματος, με τη συνεργασία των προαναφερθέντων εταίρων, έχουν δημιουργηθεί σχέδια μαθημάτων για τα Μαθηματικά για μαθητές ηλικίας 6 έως 9 ετών, τα οποία θα συνοδεύονται από επεξηγηματικά βίντεο προς εκπαιδευτικούς και γονείς.  Για τον λόγο αυτό, την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024 συναντήθηκαν στο Αρσάκειο Πατρών εκπρόσωποι των εταίρων από τη Γαλλία και το Βέλγιο προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα των βίντεο-μαθημάτων. Σε αυτό συνέδραμαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τού Σχολείου.

Ήταν μια διαφορετική, πρωτόγνωρη εκπαιδευτική εμπειρία που όλοι απόλαυσαν.