Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών φιλοξένησε, στις 26 και 27 Ιουνίου 2023, την τρίτη, και τελευταία, διεθνή συνάντηση στο πλαίσιο τού προγράμματος Erasmus+ “Storias”.

Στο Σχολείο μας συναντήθηκαν οι εταίροι τού προγράμματος από Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα, με σκοπό να αξιολογήσουν τη μέχρι τώρα πορεία τού έργου.
Κατά τη διάρκεια τής συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών αλλά και οι δυσκολίες, που προέκυψαν στη μέχρι τώρα υλοποίησή τους, και προτάθηκαν τρόποι διαχείρισής τους.

Επιπλέον, σημαντικό σημείο τής συνάντησης ήταν ο καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος εργασιών που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τού έργου για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Φυσικά, από αυτή την συνάντηση δεν έλειψαν και οι στιγμές χαλάρωσης, κατά τις οποίες οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πόλη τής Πάτρας και να απολαύσουν τις ομορφιές της.