Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄1 τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών συμμετείχαν τον Ιανουάριο 2023 με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1 "Storias" (https://storias.eu/el/ ).

Τα παιδιά διάβασαν τον βελγικό ευρωπαϊκό μύθο με τίτλο «Manneken Pis» (https://storias.eu/el/storiaskits/ ) και εξοικειώθηκαν με το κείμενο. Στη συνέχεια, αξιοποίησαν το ατομικό βιβλίο δραστηριοτήτων, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας που τους επέτρεπαν να ξαναγράψουν την ιστορία με δικά τους λόγια και, τέλος, αφηγήθηκαν οι ίδιοι τον μύθο με τη βοήθεια του αφηγηματικού εργαλείου «Το κουτί της ιστορίας», το οποίο περιείχε τους χαρακτήρες και το σκηνικό της ιστορίας (https://storias.eu/el/storiaskits/ ). Τέλος, οι μαθητές καλλιέργησαν και ανέπτυξαν ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων δεξιοτήτων (όπως ακρόαση, προσοχή, απομνημόνευση και δημιουργικότητα) και διεύρυναν τους τομείς γνώσεών τους (όπως τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και τις τεχνικές γραφής).