Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους κ. Ιλιάνας Δημητρίου-Κούστα (Ε΄1) και Αφροδίτης Λεολέη (Ε΄2), υλοποίησαν, στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2022, το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων με τίτλο: "Εγώ, "ο σημαντικός άλλος" στις πέντε μου διαστάσεις", σωματική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ηθική.

Οι δράσεις τού εργαστηρίου εντάχθηκαν στον θεματικό άξονα «Ζω καλύτερα - Ευ Ζην, Μαθήματα ζωής και Αγωγής τής Υγείας» και εστιάστηκαν στη θεματική ενότητα «Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη».

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων οι μαθητές/-τριες είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τις διαστάσεις που συνιστούν την ολότητα τού ανθρώπινου εαυτού.

Με αφόρμηση στοχευμένα φύλλα εργασίας πραγματοποιήθηκε μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, βασισμένων σε σενάρια από την καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο και στο σπίτι.

Η διεξαγωγή όλων των παραπάνω δράσεων βοήθησε τους μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία τους, να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να θέτουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για αυτοβελτίωση.