Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους κ. Ευγενίας Μπουραζέρη (Γ΄1) και Ελπίδας Κουτρούμπα (Γ΄2), υλοποιήσαν στη διάρκεια τής φετινής σχολικής χρονιάς 2021-2022, από τα μέσα τού β΄ μέχρι τα μέσα τού γ΄ τριμήνου, ένα διαθεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον με βασικό άξονα την ανακύκλωση.

Μέσα από πλήθος βιωματικών διαθεματικών δράσεων αλλά και συναντήσεων με ειδικούς και εκπροσώπους οργανώσεων (Οικολογική Κίνηση Πάτρας, Πυροσβεστικό Σώμα Πάτρας, γεωπόνο κ.ά.), οι μαθητές συνειδητοποιήσαν την αναγκαιότητα προστασίας τού φυσικού μας πλούτου μέσω τής ανάληψης ατομικής αλλά και συλλογικής δράσης.
Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όλοι μας, αλλά κι ο καθένας ξεχωριστά, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο αυτόν προς το καλύτερο!