Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού διαθεματικού προγράμματος τού τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 με θέμα "Δώρα έχει η ζωή, ας τα ξετυλίξουμε μαζί", τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2021 οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, στο μάθημα των Αγγλικών,συμμετείχαν δημιουργικά σε δραστηριότητες που αφορούν στην προστασία τού περιβάλλοντος και, συγκεκριμένα, στην απόκτηση οικολογικής συνείδησης και συνηθειών, "green attitude".

Αφού συζήτησαν και ανέλυσαν τους 6 άξονες τής Βιωσιμότητας (6 Rs of Sustainability: Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Repair and Repurpose, Recycle) εφάρμοσαν τους συγκεκριμένους κανόνες μετατρέποντας πλαστικά μπουκάλια σε ευφάνταστα γλαστράκια με τα οποία στόλισαν την τάξη τους.